Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Talentencampus Venlo

In de Talentencampus worden vanuit verschillende onderwijsvormen expertises en voorzieningen bij elkaar gebracht met als doel: 'uit alle kinderen halen wat erin zit'. Deze vernieuwende visie op leren vergt een andere onderwijshuisvesting; de school moet een variëteit aan rijke leeromgevingen bieden waar kinderen zelfstandig, in duo's, in kleinere en/of in grotere groepen kunnen werken. Binnen ver-schillende domeinen (zones) hebben kinderen de mogelijkheid hun eigen leer- en ontwikkelingstraject te volgen, afhankelijk van hun ontwikkelingsperspectief, op hun manier en in hun tempo. Van open en multifunctioneel via half open en deels multifunctioneel naar besloten en weinig of niet multifunctioneel.

Het plan voorziet in vloerverwarming/vloerkoeling in combinatie met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Koude en warmte worden op duurzame wijze opgewekt met een WKO-installatie. Met betrekking tot bouwfysica is veel aandacht besteed aan geluidisolatie (do...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Stichting Fortior Venlo
architect : Loxodrome Architects & planners
adviseur installaties : Nelissen ingenieursbureau b.v.
adviseur bouwfysica : Nelissen ingenieursbureau b.v.
oppervlakte : 5.616 m² school en 2.040 m² sport

Activiteit

Bouwfysica

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl