Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Stadshuis te Nieuwegein

In Nieuwegein is een nieuw stadhuis gebouwd, waarin de Centrale Bibliotheek, het Maatschappelijk Centrum, het Centrum voor Beeldende Kunst, een aantal winkelfuncties en een parkeergarage in één gebouw gehuisvest zijn. Alle functies zijn gegroepeerd rondom het centrale atrium dat vanaf openbare verkeersruimte doorloopt tot en met het restaurant op de vierde verdieping. Op de eerste verdieping staat het CWI/UWV in open verbinding met het atrium, op de tweede verdieping de bibliotheek en op de vierde verdieping het restaurant. De gemeentekantoren en de raadzaal op de derde verdieping zijn bouwkundig afgescheiden van het atrium.

 Alle genoemde functies met hun specifieke eigenschappen, gebruikstijden, toegangscontrole en eisen zijn geïntegreerd in één gebouw en totale installatieopzet, waarbij flexibiliteit naar de toekomst een belangrijk uitgangspunt blijft. Hiervoor zijn op functieniveau verschillende installaties opgezet waarbij de opwekkin...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

3xNielsen
gemeente Nieuwegein
Co-architect: ABT

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

Integraal ontwerpen

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl