Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Novaliscollege te Eindhoven

De vrije school in Eindhoven begeleidt kinderen op hun weg naar de toekomst. Het gebouw dat daarvoor nodig is, ondersteunt deze ontwikkelingsweg. Dit gebouw is gericht op de toekomst doordat het gebouwd is met de technische, energetische en constructieve kennis die op dit moment ter beschikking is.

Het reikt daarmee verder dan de gebruikelijke bouwmethode en vraagt ook meer dan de gebruikelijke investering, evenals van de betrokken adviseurs. Dit gebouw is door de integrale inspanning van alle betrokkenen een stap verder in onze mogelijkheden een gezonde omgeving te realiseren. Dit gezonde gebouw is een bewuste bijdrage aan de ontspanning van de aanspraak op het milieu en de
energiehuishouding.
Zo bouwt deze school aan een gezonde toekomst voor alle kinderen. Inmiddels is de school een pilot project voor de gemeente Eindhoven. Het gebouw is opgetrokken in houtskeletbouw en door toepassing van o.a. photovoltaïsche cellen, een thermisch dak en warmte koudeopslag wordt ...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

W. van Dongen architectuur en stedenbouw b.v.Inbo architecten bna
Complan b.v.

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl