Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Canisius College te Nijmegen

Het betreft de nieuwbouw (6.300 m2) en renovatie (4.300 m2) van het Canisius College, locatie Berg en Dalseweg te Nijmegen.

Van het huidige schoolgebouw (jaren dertig van de vorige eeuw) blijft vrijwel alleen de monumentale voorgevel bestaan. De rest gaat tegen de grond om plaats te maken voor een 'moderne school met klassieke uitstraling'. De school betreft een vmbo-t, havo, vwo, gymnasium met ruim 1.400 leerlingen.

Het oude schoolgebouw maakt deel uit van een monumentaal ensemble van kerk, school en klooster, gebouwd in 1930. In de loop der tijd is de school diverse malen uitgebreid. Het monumentale gedeelte (ca. 2.600 m2 b.v.o.) en het hoge deel van de aula (ca. 2.270 m2 b.v.o.) dienen te worden gerenoveerd. De overige ruimtebehoefte zal worden gerealiseerd in de vorm van vervangende nieuwbouw.

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Canisius College te Nijmegen
architect : Kraaijvanger Urbis

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl