Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

De Bunker TU te Eindhoven

De Bunker is de voormalige mensa van de Technische Universiteit in Eindhoven. Dit pand staat op de nominatie om over een aantal jaren gesloopt te worden en wordt voor de resterende tijd (ca. 5 jaar) herbestemd als cultureel studentencentrum. Hiertoe worden muziekoefenruimtes voor harmonieorkest, dansruimtes en theateroefenruimtes gerealiseerd. Deze ruimtes moeten onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd kunnen worden wat een hoge onderlinge geluidisolatie vraagt. Ook de geluidwering van de gevel wordt aangepast om overlast naar de omgeving te voorkomen. Uiteraard mogen er geen compromissen worden gesloten ten aanzien van de veiligheid van de gebruikers. De brandveiligheid van het complex is herbeschouwd en er zijn voorzieningen getroffen zodat het pand voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen voor nieuwbouw.
Gezien het tijdelijke karakter van de huisvesting dienen alle aanpassingen met een minimale investering te geschieden, bovendien dienen de aanpassingen in zeer korte tijd te...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

Technische Universiteit Eindhoven

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl