Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Natlab 2.0 (ex Plaza Futura)

Het voormalige monumentale Philips natuurkundig laboratorium (Nat-Lab) op Strijp S is geschikt gemaakt om de nieuwe huisvesting van het Natlab 2.0 (film- en theaterhuis) onder te brengen. In het gebouw bevinden zich 7 filmzalen van verschillende grootte, een multifunctionele (film-/theater)zaal, kantoorfaciliteiten, expositie- / setruimte en een horecafaciliteit restaurant/grand café. De benodigde warmte en koude wordt het Nat-Lab aangesloten op Sanergy, dit is een klimaatnetwerk welke voor het gehele Strijp-S in energie voorziet middels warmte uit de nabij gelegen Essent centrale en Warmte-Koude Opslag systemen. Een belangrijk aspect wat betrekking heeft op installaties en bouwfysica is geluidoverdracht door installaties naar aangrenzende ruimten. Er is veel aandacht geweest voor de interne geluidisolatie tussen de verschillende verblijfsruimten, met name de multifunctionele zaal, de filmzalen en de setruimte. De zalen zijn allen uitgevoerd als doos-in-doos-constructie, w...

Projectkenmerken

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl