Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

Woonservicezone te Liessel

Een woonservicezone is een woonwijk waarin zoveel voorzieningen en diensten aanwezig zijn dat mensen met een zorgvraag hier (zelfstandig) kunnen blijven wonen. Zowel ouderen, als gezinnen met kinderen, als mensen met een beperkende handicap, kunnen hier hun (nieuwe) plek vinden.
De WoonServiceZone Liessel bestaat uit 148 woningen voor verschillende doelgroepen, een brede- school en een dorpsteunpunt. Het dorpsteunpunt huisvest diverse zorgvoorzieningen zoals huisart-sen, apotheek, fysiotherapeut, kantoren voor wijkverpleging en een recreatieruimte.

Realisatie van de woonservicezone is verspreid over een aantal jaren. Om de overlast tot het mini-mum te beperken, wordt het project in fases gebouwd. Pas wanneer een fase is afgerond, wordt de volgende bouwfase opgestart. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw eind 2007 en worden de eerste woningen eind 2008 opgeleverd. Het gehele project wordt naar verwachting eind 2011 opgeleverd.

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Bergopwaarts@BOW / HeRe Bouwmanagement b.v.
architect : KOW Architectuur
adviseur bouwfysica : Nelissen ingenieursbureau b.v.
adviseur installaties : Nelissen ingenieursbureau b.v.
gereed : vanaf 2008 tot 2011

Activiteit

Bouwfysica

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl