Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
energie

Om het energiegebruik of de mogelijkheden tot energiebesparing van gebouwen te bepalen voeren wij diverse onderzoeken uit. Het energiegebruik van nieuwbouw wordt bepaald op basis van EPC-berekeningen. Voor nieuwbouwprojecten zijn vaak ingrijpende voorzieningen noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor energiegebruik. Om tijdig inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, voeren wij al in VO-fase (Voorlopig Ontwerp) een energieprestatieberekening uit.

In deze VO-berekeningen beoordelen wij de invloed van diverse bouwkundige en installatietechnische

voorzieningen, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken voor een installatieconcept en de bouwkundige voorzieningen. Deze werkwijze leidt tot een goede integratie van de installatietechnische aspecten in het ontwerpproces.

Voor renovatie van bestaande gebouwen verrichten wij onderzoek op basis van energiebesparingsmodellen of EPA. Voor de renovatie van gebouwen en wijken voeren wij energieonderzoeken uit om te bekijken welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Ook bekijken wij de effecten hiervan op het energiegebruik. Bovendien geven wij aan wat de bouwfysische gevolgen van besparingsmogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij na-isolatie van gevels. Wij zijn gecertificeerd om voor bestaande woningen energielabels af te geven. Bovendien verstrekken wij maatwerkadvies in het kader van EPA. Wij onderzoeken gedetailleerd reële mogelijkheden tot verbetering van energiebesparing van gebouwen om de energieklasse van het energielabel te verbeteren.

Projectfoto

MFA de Mandt te Breda (Teteringen)

De MFA zal uiteindelijk onderdak bieden aan de basisscholen De Springplank en De Wegwijzer en sportzaal en buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en de lokale bibliotheek.

De werkzaamheden van Nelissen ingenieursbureau bestonden uit een controle van het V.O., D.O. en bestekstukken en het voeren van toezicht tijdens de uitvoering. Tevens hebben wij de bouwfysische, akoestische en brandveiligheidtechnische advisering gedaan; o.a. een Energieprestatieberekening, daglichttoetreding, ventilatiebalans, beperking van galm. Ten aanzien van brandveiligheid zijn de vol-gende werkzaamheden verricht: controle afmetingen en indeling van de (sub)brandcompartimenten en controle aantal en lengten rook- en brandvrije vluchtroutes

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Coresta Total Engineering bv
architect : DMV architecten
adviseur bouwfysica : Nelissen ingenieursbureau b.v.
adviseur installaties : Nelissen ingenieursbureau b.v.

Activiteit

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl