Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Incubatorgebouw voor Universiteit Maastricht (UNS 60/70) te Maastricht

UNS 60&70 bestaat feitelijk uit 2 aan elkaar gekoppelde gebouwen waarin 2 verschillende gebruikers zijn gehuisvest met een verschillend programma van eisen. UNS 60 is een universiteitsgebouw voor Geneeskunde en in UNS 70 is de Life Science Incubator gevestigd. Het bijzondere van dit gebouw is de hoge mate van flexibiliteit die voor de vele verschillende huurders gevraagd wordt. De installaties zijn zo beperkt mogelijk gehouden; zo hebben de kantoren alleen natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging terwijl het comfort wel gegarandeerd wordt.

Voor het gehele gebouw hebben wij als bouwfysisch en akoestisch adviseur een duidelijke bijdrage geleverd. De bijzondere bouwfysische en akoestische aspecten zijn: de hoge geluidbelasting (A2), het onderzoek naar de uitstoot van de zuurkasten, windhinderonderzoek (i.v.m. de energiecentrale van het AZM), natuurlijke toevoer in de gevel voor de kantoren, specifieke geluideisen tussen de
verschillende ruimten in het gebouw, klimaat in...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

Architecten aan de Maas te Maastricht
Universiteit Maastricht Dienst Huisvesting
Berenschot Osborne B.V.

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl