Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Gemeentehuis te Sint-Michielsgestel

Voor de gemeente Sint-Michielsgestel is een nieuw, technisch hoogwaardig, gemeentehuis gerealiseerd. Een nieuw gebouw voor zowel de medewerkers als de bevolking.
In het gebouw is een diversiteit aan functies aangebracht, die allen gelijktijdig moeten kunnen plaatsvinden zonder dat er overlast ontstaat bij de werknemers onderling, maar net zo goed tussen de werknemers en de klanten (de bevolking).
In het pand zijn balies, een raadzaal, een trouwzaal, vergadercentrum, restaurant en werkplekken voor medewerkers ondergebracht.

Door Alberts, Van Huut & Partners is een gebouw ontworpen dat geïntegreerd is met de natuurlijke Dommelomgeving. Centraal staat de grote hal, die het middelpunt en dus het centrale gebied voor het gebouw vormt. In deze hal zijn publieksfuncties ondergebracht. Via de centrale hal zijn alle delen van het gebouw via inpandige loopbruggen bereikbaar. Gezocht is naar duurzame gevel- en dakoplossingen om een acceptabel binnenklimaat in de hal te realiser...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

Alberts, Van Huut & Partners
Gemeente Sint-Michielsgestel
Draaijer & Partners

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl