Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

brede school Houthaven

De Basisschool Houthaven wordt een energieneutrale brede school. Naast twee basisscholen komen in het gebouw een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorschoolse peuterspeelzalen, een multifunctionele horecaruimte en bedrijfsruimten.

Houthaven wordt gerealiseerd in de nieuwbouwwijk Houthavens, dat een 100% klimaatneutrale wijk moet worden. In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik. Het gebouw zelf is een multifunctioneel onderwijsgebouw, waarbij ruimtes flexibel ingedeeld kunnen worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen met het oog op levenskostenduur en onderhoudskosten. Het was een vereiste om een 100% energieneutraal gebouw te realiseren. De duurzaamheidsambitie vertaalt zich in een EPC = 0 eis. Dat wordt bereikt door de volgende stappen in volgorde te doorlopen:

  • een duurzaam casco te realiseren; gezond, energiezuinig milieubewuste materialen
  • duurzame warmte en koudev...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : gemeente Amsterdam stadsdeel West

architect : Architectenbureau Marlies Rohmer

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Duurzaamheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl