Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Noordbuurt IJburg te Amsterdam

De aanleg van IJburg betekent voor Amsterdam de komst van een nieuwe stadswijk waar in een natuurrijke omgeving meerdere stedelijke functies met elkaar worden gecombineerd. IJburg verenigt elementen die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken. De aanleg van IJburg betekent voor Amsterdam de komst van een nieuwe stadswijk waar in een natuurrijke omgeving meerdere stedelijke functies met elkaar worden gecombineerd. IJburg is contrastrijk van opzet en uitwerking. Woon- en werkruimten wisselen elkaar voortdurend af, stedelijke concentraties en landschappelijke sferen verschillen per eiland. Er worden 18.000 woningen gebouwd die door zeer verschillende architecten zijn vormgegeven. Een greep uit het aanbod: appartementen, herenhuizen, eengezinswoningen, stadsvilla's, en ruimte voor experimentele en drijvende woonvormen op Steigereiland.
Het Steigereiland-Noord is kleinschalig van opzet. De woonblokken zijn gescheiden door binnenstraten met klinkers en pleinen met bomen. Het eila...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

Marx & Steketee architecten b.v. (blokken A, D, H)
VMX Architects (blokken C, F, I)
DKV architecten bv (blokken B, E, G)
Vesteda / Deltaforte

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl