Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Metaforum (Campus 2020) TU Eindhoven

Project 1 van de Campus 2020 bestaat uit 2 delen: het eerste deel bestaat uit de renovatie van de ‘monumentale’ W-hal ('de Marktplaats') met een oppervlakte van ca. 12.000 m2 b.v.o. Het tweede deel bestaat uit de nieuwbouw van de faculteit wiskunde en informatica. Deze faculteit wordt als ‘toren’ bovenop de bestaande W-hal gebouwd. Het gebouw heeft de naam Metaforum gekregen.

Het bovenste deel van het gebouw wordt de nieuwe huisvesting van de faculteit Wiskunde & Informatica. Het onderste deel wordt de nieuwe Centrale Studievoorziening. De nieuwe bibliotheek maakt daar een belangrijk onderdeel van uit, aangevuld met een groot aantal individuele studieplekken en ruimtes voor het werken in groepen. Verder bevinden zich daar de ICTheek, het Notebook Service Centrum, de dictatenverkoop, een lunchcafé en ook kleinere onderwijsruimten die door meerdere faculteiten gebruikt kunnen worden.

duurzaamheid

Hoewel er in eerste instan...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Technische Universiteit Eindhoven
architect : Ector Hoogstad Architecten
adviseur installaties en bouwfysica : Nelissen ingenieursbureau b.v.
oppervlakte : 26.000 m2

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

Integraal ontwerpen

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl