Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Turnhal Nieuw Welgelegen te Utrecht

Het project is onderdeel van de herontwikkeling van sportpark Nieuw Welgelegen. De turnaccommodatie is het derde en voorlopig laatste gebouw dat op deze locatie zal worden gerealiseerd. Het betreft een trainingsaccommodatie op 3 sterren niveau met de mogelijkheid om wedstrijden te houden, volgens de richtlijnen van het Koninklijke Gymnastiek Unie.

De turnhal voldoet aan alle eisen van het NOC-NSF en bevat een zogeheten ‘valkuil’: een kuil die is gevuld met schuimblokken om veilig te kunnen oefenen.

Door Nelissen is tevens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toepassing van warmte-/koudeopslag in de bodem voor de turnhal te Utrecht. Aansluiting op de WKO-installatie van het naastgelegen scholen en sportcomplex Nieuw Welgelegen bleek niet mogelijk doordat de capaciteit van de drie monobronnen geheel door henzelf wordt benut. Door de toepassing van de warmte-/koudeopslag-installatie wordt de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer va...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : gemeente Utrecht
architect : NL Architects
adviseur bouwfysica : Nelissen ingenieursbureau b.v.
adviseur installaties : Nelissen ingenieursbureau b.v.

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl