Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Oudemanhuispoort te Amsterdam

De Oudemanhuispoort (OMHP) is een complex in de binnenstad van Amsterdam en is in bezit van de UvA. Op dit moment is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid er gehuisvest. Het complex bestaat uit een aantal, deels monumentale, bouwdelen uit verschillende periodes. In het complex zijn kantoren en onderwijsruimten, zowel collegezalen als werkgroepruimtes, ondergebracht. Ook bevinden zich er enkele monumentale kantoorvilla’s en een winkel.

De gehele renovatie van het project Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam is een zeer complexe opgave met vele varianten en scenario’s. De UvA heeft besloten tot renovatie om de veiligheid te verbeteren en de efficiëntiemogelijkheden van het gebruik van het complex in de toekomst inzichtelijk te maken. Het doel is te komen tot een vernieuwend, veilig, comfortabel en efficiënt werkend onderwijscomplex.

Projectkenmerken

Ontwerpteam

Henket & Partners architecten
Universiteit van Amsterdam, afdeling Huisvestingsontwikkeling

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl