Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Multifunctionele Accommodatie 't Kruispunt ( Kruidenbuurt) te Tilburg

Het uitgangspunt van het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie (MFA) ’t Kruispunt te Tilburg was het handhaven van de bestaande Heilige Kruiskerk en het realiseren van een complementerende nieuwbouw. De multifunctionele accommodatie (o.a. met brede school) bestaat naast de bestaande kerk uit een nieuwbouw die open en transparant van karakter is en een contrast vormt met het eigenwijze stenen volume van de kerk. De nieuwbouw omarmt de bestaande kerk.

Het installatieconcept van het project multifunctionele accommodatie ’t Kruispunt is zeer vernieuwend. Dit project is namelijk de eerste school die gerealiseerd is met een ventilatiesysteem dat voldoet aan klasse A conform de publicatie ‘frisse scholen’. De overige aspecten beantwoorden aan klasse B Frisse Scholen. De ventilatie wordt gerealiseerd middels gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning van 75%. Ondanks de grote ventilatiehoeveelheden worden de warmteverliezen beper...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

gemeente Tilburg
Luijten Smeulders architecten

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl