Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Bouillonstraat 1-3 te Maastricht

Dit historische pand aan de Bouillonstraat 1-3 was oorspronkelijk het gouvernementsgebouw en heeft in het verleden nog meer verschillende functies gehuisvest. Zelfs Koningin Wilhelmina heeft er ooit een eigen vertrek gehad.
Inmiddels is de bestemming gewijzigd in een modern functioneel kantoor- en onderwijsgebouw voor de Universiteit Maastricht waarbij bijvoorbeeld datavoorzieningen en de brandmeldinstallatie op de meest (on)mogelijke wijze geïntegreerd zijn in het historische gebouw. Omdat het gebouw voor een deel bestond uit oude monumentale pandjes die allemaal in hoogte versprongen met een hoge geluidbelasting op de gevel, is op inventieve manier een luchtbehandelingsinstallatie aangebracht.

Projectkenmerken

Ontwerpteam

arthur albertz architekt bna bv
Universiteit te Maastricht

Activiteit

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl