Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

Centrumplan De Veste, Brandevoort te Helmond

Brandevoort te Helmond wordt een bijzonder dorp, bestaande uit ruimtelijke woonwijken (Buitens) en centra (De Veste). Een van deze centra is centrumplan De Veste blok 6 en 7 (met hoogbouw en laagbouw).

Bouwblok 6 bestaat uit een ondergrondse parkeerkelder, op de begane grond een supermarkt en een aantal dagwinkels met daarboven op de verdiepingen appartementen en achter dit blok (vooralsnog) 24 grondgebonden woningen gepositioneerd rond een binnenterrein.

supermarkt: 1.778 m² bvo
winkels: 598 m² bvo

Bouwblok 7 bestaat uit een aantal dagwinkels en bergingen op de begane grond met daarboven eveneens op de verdiepingen 28 koopappartementen met achter het blok 33 grondgebonden woningen gepositioneerd rond een binnenterrein.

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Bouwfonds Property Development
architecten : Krier - Kohl Gesellschaft von Architekten mbH

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl