Lid duurzaam gebouwd NL ingenieurs KIWA
brandveiligheid - algemeen

brandoverslag

In de regelgeving is ook een afdoende mate van brandwerendheid naar de omliggende percelen vastgelegd, om brandoverslag naar aangrenzende percelen te voorkomen..... lees verder

verg(root) brandcompartiment

Bij verschillende bouwwerken is het niet altijd wenselijk om het gebouw brandtechnisch te compartimenteren in zones van maximaal 1000m².... lees verder

rookbeheersing

De landelijke bouwregelgeving kent diverse eisen om ervoor te zorgen dat bij een brand het gebouw voldoende snel en veilig ontvlucht kan worden....lees verder

 

vluchten

Om een veilig gebouw te ontwikkelen is het van groot belang dat de ontvluchting bij een calamiteit zoals brand, goed gewaarborgd is.... lees verder

installatietechnische voorzieningen

De brandveiligheid van een gebouw wordt naast de bouwkundige voorzieningen ook bepaald door elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie....lees verder

Bouwbesluitplantoetsing

Om er voor te zorgen dat gebruikers van gebouwen voldoende beschermd zijn bij een brand, zijn er in de landelijke bouwregelgeving diverse prestatie-eisen vastgelegd...lees verder

CFD

In sommige complexe situaties is niet mogelijk om middels de standaard rekenregels en methoden te rekenen. In dat geval kan met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) ... lees verder

Projectfoto

RAI Amtrium te Amsterdam, congres/kantoorgebouw

Het betreft de nieuwbouw van een ontmoetings-/expositiegebouw met kantoren aan het Scheldeplein te Amsterdam bestaande uit ca. 3.000 m2 congres en evenementenruimte en ca. 4.000 m2 kantoor-ruimte.

Nelissen ingenieursbureau b.v. verricht de werkzaamheden met betrekking tot de installatietechniek en is als BREEAM expert bij dit project betrokken als duurzaamheidsadviseur en coördinator. Er wordt een BREEAM Score Excellent nagestreefd. Dit is een erg hoge duurzaamheidsambitie, waarvoor van alle partijen grote inspanning benodigd is. Omdat er voor congresfuncties (nog) geen bestaande BREEAM richtlijn beschikbaar is, wordt nauw samengewerkt met de Dutch Green Building Council (DGBC). In overleg met het team RAI Amtrium, de RAI en de DGBC wordt een zogenoemd bespoke traject voor de congresfuncties gevolgd. In dit traject wordt samen met de DGBC een realistisch eisenpakket opgesteld voor de specifieke congresfuncties, met als uiteindelijk doel om het eerste congresgebouw...

Projectkenmerken

Ontwerpteam

opdrachtgever : Amsterdam RAI
projectmanagement: Res & Smit
architect : Benthem & Crouwel architecten

Activiteit

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Duurzaamheid

Integraal ontwerpen

nelissen ingenieursbureau b.v. / Postbus 1289 / 5602 BG Eindhoven / t. 040 248 46 56 / f. 040 248 08 10 / nelissen@nelissenbv.nl