Groenhorst College te Barneveld

IMG_6593
IMG_6598
IMG_6604
IMG_6597

Het Groenhorst College Barneveld (GHC) verzorgt MBO- en HBO-opleidingen voor dierverzorging en veterinaire ondersteuning, loonwerk, een paardenhouderij en een veehouderij.
 
De opdracht omvatte het herstructureren van de terreinindeling, inclusief nieuwe infrastructuur voor installaties, de nieuwbouw van een techniekhal, de uitbreiding van het hoofdgebouw en de verbouw van het hoofdgebouw (inclusief gymzaal). Daarnaast de verbouw van gebouw A van het deel dat nog niet uitgevoerd is en het verplaatsen de functie fauna nova deel naar het bestaande hoofdgebouw.

Op het terrein zijn diverse gebouwen aanwezig uit een bouwperiode startend in de jaren 50 tot en met de jaren 90. In de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw is door de gebruiker de wens uitgesproken om een betering van het comfort te realiseren tegen een beoogde verlaging van de energielasten van 25%. Om dit te realiseren wordt de verbeterde ventilatie (frisse scholen klasse C) uitgerust met CO2-regeling en worden gevels verbeterd om infiltratie en transmissieverliezen te verkleinen. Het toepassen van buitenzonwering zorgt voor een lagere externe warmtetoetreding waardoor de reeds aanwezige split units per lokaal kunnen komen te vervallen, waar mogelijk, en minder uren hoeven te draaien, waar gehandhaafd. De combinatie van zonwerend glas en buitenzonwering zorgt ervoor dat de vernieuwde energiezuinige verlichting, voorzien van daglichtregelingen, nog minder verbruikt, doordat zonwering niet direct omlaag hoeft bij geringe zoninstraling. Hierdoor kan langer gebruik gemaakt worden van de natuurlijke lichtinval en opbrengst.

Groenhorst College te Barneveld
GHC
Categorieën: Renovatie, Onderwijs,

architect: Kraaijvanger
oppervlakte: 10.000 m2 
 


\