Metaforum, TU Eindhoven

Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau
Metaforum_TU Eindhoven_Nelissen ingenieursbureau

Het Metaforum bestaat uit 2 delen: het eerste deel omvat de renovatie van de ‘monumentale’ W-hal. Het tweede deel bestaat uit de nieuwbouw van de faculteit wiskunde en informatica.. Deze faculteit is als ‘toren’ bovenop de bestaande W-hal gebouwd. Het nieuwe gebouw is het hart van de campus en een ontmoetingsplaats voor studenten van alle faculteiten.
De centrale studievoorziening is het hart van de campus, en omvat een bibliotheek, individuele studiewerkplekken, groepswerkplekken, een iCTheek, notebook service centrum, dictatenverkoop, lunchcafé en onderwijsruimten. Er zijn zeer veel verschillende functies met ieder verschillende gebruikerswensen en daarmee verschillende specifiek benodigde oplossingen. De Faculteit Wiskunde en Informatica ligt bovenop de centrale studievoorziening.
 
innovatief
Eén van de innovatieve maatregelen die in het project verwerkt is, is de aansluiting op het campus brede warmte- en koudeopslag (WKO) systeem in combinatie met warmtepompen. Normaal gesproken wordt deze installatie aangevuld met ketels om de energiebalans van het WKO systeem te waarborgen. Bij dit project wordt de totale warmte- en koudevraag van het gebouw opgewekt met het WKO systeem in combinatie met de warmtepompen.
 
koudebruggen
Omdat de bestaande bouw van de W-hal wordt hergebruikt is er gekeken naar koudebruggen in de bestaande constructie. In de oorspronkelijke situatie werd de W-hal gebruikt als werkplaats en leverde dit geen problemen op, maar met de nieuwe bestemming werd door 3D berekeningen aangetoond dat er problemen konden ontstaan. De bestaande stalen kolommen en liggers steken door de thermische schil heen waardoor er veel koudebruggen ontstonden. Middels de berekeningen is een oplossing bedacht in de vorm van lokale verwarming van de profielen waardoor het aanzicht van de W-hal onaangetast is gebleven.
duurzaamheid
 
daglicht
Door de toepassing van vele vides in combinatie met het verspringende dambord dak in de bestande bouw komt er veel daglicht binnen. In het bovenliggende nieuwbouwdeel is een groot centraal atrium toegepast om zoveel mogelijk daglicht binnen te brengen bij de inpandige ruimten. In combinatie met daglichtregeling op de armaturen wordt er op deze wijze bespaard op verlichtingsenergie gedurende de exploitatiefase. Om de verlichtingsenergie verder terug te dringen is er LED verlichting toegepast op plekken waar dit mogelijk en praktisch was. Dit is mede bepaald door het vergelijken van de exploitatiekosten van de verschillende typen verlichting.
 
goede energieprestatie coëfficiënt
Alle duurzame maatregelen hebben geleid tot een energieprestatie coëfficiënt die 15% beter is dan wettelijk geëist in het bouwbesluit. Dit is een zeer goede score gezien het feit dat een groot deel van het gebouw bestaat uit renovatie waarvan de thermische schil geen goede isolatiewaarde heeft.
 
Thermisch binnenklimaat
Om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever hebben wij uitgebreide temperatuuroverschrijdingsberekeningen gemaakt om te komen tot het eindresultaat. Ons standpunt hierbij is geweest dat er in eerste instantie een goed bouwfysisch gebouw moet worden gerealiseerd. Wij hebben derhalve de architect aangestuurd op het gebied van gevelopeningen, zonwering en gevelmaterialisatie. Gezien het feit dat in het monument veel glas zat hebben we daar met name gezorgd voor toepassing van zonwerende beglazing met elektrisch bedienbare reflecterende binnen zonwering. Nadat het gebouw bouwfysisch optimaal was hebben we installaties toegevoegd om te voldoen aan de eis. Door eerst het gebouw te optimaliseren is er zo minimaal mogelijk installaties nodig geweest.

brandveiligheid
Om een brandveilig gebouw te realiseren zonder de architectonische visie van het gebouw negatief te beïnvloedden is in nauw overleg met de architect veelvuldig gebruik gemaakt van gelijkwaardige oplossingen. Dit om de gewenste openheid (grote vrije overspanningen van ruim 14 meter en de gewenste flexibiliteit) binnen het gebouw te kunnen behouden. Als gelijkwaardige oplossing is in de onderbouw  een sprinklerinstallatie toegepast om een vergroot brandcompartiment te realiseren (ca. 10.000 m2). Hierbij zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt welke gebieden wel of niet te betrekken bij dit vergrote brandcompartiment: daar waar het financieel aantrekkelijk is om bepaalde gebieden brand-technisch af te schermen van dit vergrootte brandcompartiment is dit gedaan
 
akoestiek
Daarnaast hebben wij een uitgebreide 3D simulatie uitgevoerd naar de akoestiek van o.a. de bibliotheek. Dit heeft geresulteerd in een ‘open’ omgeving met een goede akoestiek.
 
awards
Het gebouw is winnaar van de Gulden Feniks in de categorie transformatie (2013). Daarnaast heeft het een Special Mention ontvangen voor de A+ Awards in de categorie Higher Education Institutions & Research Facilities. De A+ Awards worden uitgeschreven door Architizer het bekende Amerikaanse platform voor architecten en ontwerpers.

Metaforum, TU Eindhoven
TU Eindhoven
Categorieën: Renovatie, Duurzaamheid, Onderwijs,

architect: Ector Hoogstad Architecten
projectmanagement: Hevo
oppervlakte: ca. 26.000 m2 b.v.o.
 


\