opstellen van energielabels

Een energielabel C is wettelijk verplicht

voor alle gebouwen met een kantoorfunctie vanaf 1.00m2. Voldoet het pand niet aan deze eisen dan moeten energetische verbeteringen worden doorgevoerd. In 2030 wordt de eis verhoogd naar label A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.

Naar schatting heeft nog meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G, hier ligt dus nog een hele uitdaging om deze gebouwen voor die tijd energiezuiniger te maken.

Wat betekent dit voor uw gebouw? Welke maatregelen moeten genomen worden en wanneer? Het jaar 2023 lijkt misschien ver weg, maar het uitstellen van maatregelen is financieel gezien wellicht niet de beste keuze. Wij kunnen u adviseren en samen een plan opstellen om het vereiste energielabel C in 2023 te behalen. Hiervoor inventariseren we de bestaande situatie van uw (kantoor)gebouw en berekenen we het huidige energielabel. Daarmee bepalen we de meest logische maatregelen die getroffen moeten worden. Hierbij houden we rekening met natuurlijke vervangmomenten van gebouw- en installatieonderdelen in de nabije toekomst (op basis van een meerjarenonderhoudsplanning). Daarnaast is het zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn. Het is daarnaast niet alleen belangrijk te focussen op 2023, maar al vooruit te kijken naar de label-eis voor het jaar 2030.

Methodiek

Per 1 januari 2021 wordt voor het bepalen van energielabel de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht. Met de NTA8800 kunnen zowel bestaande- als nieuwe woon- en utiliteitsgebouwen met behulp van dezelfde bepalingsmethode van een label worden voorzien. Het energielabel wordt bepaald door  het primair fossiel energiegebruik van het gebouw en wordt uitgedrukt in een lettercategorie (A++++ t/m G).

Subsidieregeling

De investering voor het implementeren van energiebesparende maatregelen kan door de subsidieregelingen op (korte) termijn terugverdiend worden. Met bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek kan een belastingvoordeel op de vennootschapsbelasting behaald worden. Hiermee kan tot 11% bespaard worden op de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen.

Energielabel en maatwerkadvies

Energieleveranciers overtuigen u graag van de enorme energiebesparingen en korte terugverdientijden van energiebesparende en -producerende producten, maar is dat allemaal wel echt zo rendabel? Er zijn vele factoren die invloed hebben op een mogelijke besparing; wat bij het ene gebouw leidt tot een forse verlaging van de energierekening, kan bij het andere gebouw verspilling van vermogen zijn. Een onderzoek naar de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van uw gebouw(en), biedt inzicht in het huidige energieverbruik. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over de maatregelen die daadwerkelijke energie besparen en op termijn geld kunnen opleveren.