opleidingen en Nelissen Academie

Om onze vakkennis op peil te houden en te verbreden, zijn elk jaar een aantal werkgroepen actief die verschillende thema’s aanpakken. Daarnaast wordt jaarlijks een opleidingsbudget beschikbaar gesteld voor de medewerkers. Wij leiden continu medewerkers op in het kader van duurzaamheid (o.a. WELL, BREEAM, EPA en onderhoud). Wij bieden onze nieuwe medewerkers de mogelijkheid om vervolgopleidingen te volgen zoals post HBO cursus bouwfysica of de HIT E of HIT W.  Ook zijn wij actief binnen diverse samenwerkingsverbanden of forums, zoals NLingenieurs, TVVL of duurzaamgebouwd, en schrijven wij artikelen in vakbladen. Daarnaast wordt kennis bij de medewerkers up to date gehouden door middel van lezingen en onze interne cursusavonden, die opgezet worden door onze eigen Nelissen Academie. Deze Academie is opgericht met de doelstelling om kennisontwikkeling en kennisniveau binnen de organisatie te bewaken, continueren en genereren.

Met onze Nelissen academie willen we kennisontwikkeling binnen en buiten het bedrijf stimuleren en organiseren. In de academie worden alle onderzoeken ondergebracht die onze kennis en innovativiteit vergroten. Dit zijn zowel de onderzoeken die medewerkers van ons bureau uitvoeren, als alle onderzoeksonderwerpen die door stagiaires, afstudeerders worden uitgevoerd. De academie wordt vertegenwoordigd door specialisten op de diverse vakgebieden: installatietechniek (E&W), duurzaamheid, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, personeel en organisatie.